SANDVENHAGEN INDUSTRIOMRÅDE


Me utvida i 2016 med verstad i Sandvenhagen Industrifelt. Før hadde me verkstad inne på Rykkje, der bedrifta starta, men no er me flytt og held til her.