YSK KURS


               Me har, på verkstaden vår i Sandvenhagen Industriområde, eigen avdeling med kurslokale. 

                            Nedafor ser du datoane for oppsette kurs; YSK Kombikurs og YSK Godstransport

                                         Ta kontakt i skjemaet om du ynskjer å melda deg på eller har andre spørsmål.      Ved behov for overnatting, finn me ei løysing for det.

    

                                                             

                                                               

                                                             

                                                   


                YSK-Kombikurs i Norheimsund. Oppstart 05 Mars 2024                            

YSK- Etterutdanning (gods og person transport)                                              

     Kurset starter tysdag 5 mars og går til og med lørdag   9 mars.               .

                                                                                                                       

                                                   For meir info ring Dag Rykkje, mob: 97956975.                                            

                                                       Hugs at du kan gjennomføre kurset 6 mnd før utløpsdato.                                                                             Treng du overnatting ordner vi  med det.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

              Helgekurs YSK-Godstransport blir vurdert gjennomført vis nok etterspørsel.